enesrusr

Mašinski park

LMV Alatnica poseduje veliki broj kako klasičnih tako i CNC mašina. Naš mašinski park čini preko 40 mašina različite namene. Proizvodi koji se prave pomoću CNC mašina koje mi koristimo su veoma kvalitetni i precizno izrađeni. Pogledajte koje CNC mašine za proizvodnju alata i mašinskih delova koristi LMV Alatnica. Takođe možete videti tehničke karakteristike naših mašina i fotografije u našoj alatnici.

Glodanje:

– Digitalna glodalica DECKEL 3L (800x530x600 mm) komada:1
– CNC glodalice:
CNC glodalica MAHO MH600C (600x450x450 mm) komada:1
CNC glodalice MAHO 700CA (700x600x600 mm) komada:2
CNC glodalica MAHO 900C (1000x650x600 mm) komada:1
CNC glodalice MAHO 1000C (1000x800x650 mm) komada:2

Struganje:
– Strug Potisje 501M (Ø 500×1500 mm) komada:2
– Strug Potisje 631 (Ø 630×2000 mm) komada:1
– CNC strug Beringer TU 480 (Ø 480×1000 mm) komada:1
– CNC strug MATRA (Ø 600×1000 mm) komada:1