enesrusr

Usluge

LMV Alatnica se bavi proizvodnjom alata, izradom livačkih modela i mašinskih delova i sklopova. Moguća je izrada sklopova prema dostavljenom uzorku kao i prema dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji. Dugogodišnja proizvodnja livačkih modela i alata kao i stečeno iskustvo u procesu proizvodnje predstavljaju veliku garanciju i kvalitet naših usluga. Naša tehnička rešenja baziraju se na kvalitetu i pouzdanosti izrađenih modela i alata. LMV alatnica poseduje veći broj mašina, kako klasičnih tako i CNC. Klasičnim mašinama je pokriveno rezanje, struganje, brušenje (okruglo i ravno), koordinatno bušenje, ozubljenje i zavarivanje. CNC mašinama pokriveno je CNC glodanje, struganje i brušenje. Projektovanje i izrada alata vrši se pomoću CAD programa na CNC i klasičnim mašinama prema uzorku, 2D ili 3D crtežu. Preciznost u izradi, poštovanje dogovorenih rokova kao i sam kvalitet proizvoda su veoma bitni za kontinuiranu konkurentnost kako na tržištu Srbije, tako i na inostranom tržištu.

Usluge:
– Konstrukcija alata
– Izrada tehničke dokumentacije u 2D i 3D formatu
– Izrada 3D modela i uzoraka
– Usluge CNC glodanja
– Glodanje na klasičnim mašinama
– Usluge CNC struganja
– Struganje na klasičnim mašinama
– Graviranje
– Korigovanje i popravka alata i modela

Tehničke mogućnosti:
– Usluge CNC glodanja do 1000x1000x650 mm
– Usluge CNC struganja Ø 480×1000 mm
– Usluge ravnog brušenja 750×550 mm
– Usluge okruglog brušenja Ø 240×750 mm
– Usluge klasičnog struganja do Ø 630×2000 mm